Διασφάλιση Ποιότητας

Η διασφάλιση ποιότητας του υγραερίου κίνησης της Coral Gas επιτυγχάνεται μέσω του ελέγχου αυθεντικότητας, χάρη στον μοριακό ιχνηθέτη, και του ελέγχου σύστασης υγραερίου.

Έλεγχος Αυθεντικότητας

Το υγραέριο κίνησης της Coral Gas είναι το μοναδικό με μοριακό ιχνηθέτη, την τεχνολογία που βοηθά να εξασφαλιστεί η αυθεντικότητα του καυσίμου, προσφέροντας μέγιστη διασφάλιση ποιότητας. Ο μοριακός ιχνηθέτης:

  • Εισάγεται στο υγραέριο σε απειροελάχιστη ποσότητα.
  • Μέσω εξειδικευμένου εξοπλισμού, καταμετρείται το ποσοστό του ανιχνεύοντας τυχόν μεταβολές και δίνοντας τη δυνατότητα για ταυτοποίηση του καυσίμου με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια.
  • Χρησιμοποιείται χωρίς να μεταβάλει καμία από τις φυσικές ή χημικές ιδιότητες του υγραερίου.

Έλεγχος Σύστασης Υγραερίου

Οι κινητές μονάδες ελέγχου της Coral Gas ελέγχουν τις προδιαγραφές του υγραερίου κίνησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στη σύσταση του αερίου μίγματος που εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και τη μέγιστη απόδοση του κινητήρα σας για περισσότερα χιλιόμετρα.

Διασφάλιση Ποσότητας

H διασφάλιση της ποσότητας επιτυγχάνεται μέσω των περιοδικών ελέγχων με τη χρήση πιστοποιημένου μετρητή μάζας, με τον οποίο είναι εξοπλισμένες οι κινητές μονάδες ελέγχου της Coral Gas. Ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα, που μετράει ταυτόχρονα όλες τις μεταβλητές που επηρεάζουν την ποσότητα (μάζα, πυκνότητα, θερμοκρασία), πιστοποιώντας τη σωστή λειτουργία του διανομέα υγραερίου κίνησης στα πρατήρια.